Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση από 1/5/2011 με χρηματοδότηση από την Πράξη: «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας»  θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Διασύνδεσης το Ειδικό Έντυπο Αίτησης από 1/4/2011 μέχρι την Δευτέρα 11/4/2011.

Επίσης για τους επόμενους μήνες οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση την 1η του ν-οστού μήνα θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση του από τις 11 του v-2 μηνός μέχρι τις 10 του ν-1 μηνός. Δηλαδή για Πρακτική Άσκηση με έναρξη την 1η του Ιουνίου οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 11/4/2011 έως 10/5/2011.Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
της Πράξης για το Τμήμα


Δρ. Γεώργιος Λάππας
Αν. Καθηγητής
     Προϊστάμενος Τμήματος

1 σχόλιο: